AGJENCIA E ENERGJETIKËS E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT


Adresa:
Rr. Jurij Gagarin nr.15
Maqedoni
1000 Shkup
E-mail adresa: ea@ea.gov.mk
Telefoni: +389 2 3230300
Informatat: Kërkesat për të dhënat

Personi për kontakt: Vlladimir Saraç
Telefoni: +389 2 3230300 lok.23
E-mail adresa: ea@ea.gov.mk

Shfrytëzojeni këtë formular dhe shtroni pyetje për Agjencinë e Energjetikës së Republikës së Maqedonisë

  QER, Qendra Rajonale e Mjedisit Jetësor - Maqedoni


  Adresa:
  Petre Piruze 12/6
  Maqedoni
  1000 Shkup
  E-mail adresa: macedonia@rec.org
  Web: www.mk.rec.org
  Telefoni: +389 2 3090135

  Personi për kontakt: Ivan Petrovski
  Mobile: 078 34 75 34
  E-mail adresa: IPetrovski@rec.org

  Shfrytëzojeni këtë formular dhe shtroni pyetje për Agjencinë e Energjetikës së Republikës së Maqedonisë