5.2 Pajisjet

Kur prokuroni pajisje që konsumojnë energji, duhet të hulumtohet potenciali për alternativa me konsum më të ulët të energjisë.

  • A keni politikë për blerjen e poçeve të reja dhe zëvendësimin e atyre ekzistuese? Brenda projekteve, shpesh prokurohet opsioni më i lirë dhe më pas zëvendësohet gjatë operimit.
  • A keni një politikë për prokurimin e pajisjeve IT?
  • A keni një politikë për prokurimin e motorëve elektrikë? Shënimi i motorëve, që duhet të riparohen, ose zëvendësohen para se të ndodhë defekti, mund të jetë shumë efektive.
  • A i vlerësoni kostot e të gjithë ciklit jetësor (LCC) kur blini pajisje më të mëdha?