4.3 Communication

Personeli operativ, inxhinierët, mbikëqyrësit, operatorët, etj., duhet të jenë plotësisht të njohur me qëllimin e projektuar të sistemeve, që ata menaxhojnë.