1. Vendosja e procedurave për operacionin aktual operativ

1.1 Ndërmarrja e aktiviteteve për të përmirësuar performancën energjetike në baza ditore

Në këtë fazë, zbatohen masa për të kursyer energji dhe për të përmirësuar performancën energjetike. Është pjesë e ciklit të përmirësimit të vazhdueshëm së bashku me fazën tjetër të “kontrollit”, ku do të bëhet kontroll i sistemit dhe performancës energjetike.