АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА


Адреса:
Јуриј Гагарин 15
Македонија
1000 Скопје
E-пошта: ea@ea.gov.mk
Телефон: +389 2 3230300
Информации: Барања за податоци

Контакт личност: Владимир Сарач
Телефон: +389 2 3230300 л.23
E-пошта: ea@ea.gov.mk

Искористете го овој формулар и поставете прашање до Агенцијата за енергетика на Република Македонија

РЕЦ, Регионален центар за животна средина - Македонија


Адреса:
Петре Пирузе 12/6
Македонија
1000 Скопје
E-пошта: macedonia@rec.org
Web: www.mk.rec.org
Телефон: +389 2 3090135

Лице за контакт: Иван Петровски
Мобилен: 078 34 75 34
E-пошта: IPetrovski@rec.org

Искористете го овој формулар и поставете прашање до РЕЦ, Регионален центар за животна средина - Македонија