АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА


Адреса:
Јуриј Гагарин 15
Македонија
1000 Скопје
E-пошта: ea@ea.gov.mk
Телефон: +389 2 3230300
Информации: Барања за податоци

Контакт личност: Владимир Сарач
Телефон: +389 2 3230300 л.23
E-пошта: ea@ea.gov.mk

Искористете го овој формулар и поставете прашање до Агенцијата за енергетика на Република Македонија

  РЕЦ, Регионален центар за животна средина - Македонија


  Адреса:
  Петре Пирузе 12/6
  Македонија
  1000 Скопје
  E-пошта: macedonia@rec.org
  Web: www.mk.rec.org
  Телефон: +389 2 3090135

  Лице за контакт: Иван Петровски
  Мобилен: 078 34 75 34
  E-пошта: IPetrovski@rec.org

  Искористете го овој формулар и поставете прашање до РЕЦ, Регионален центар за животна средина - Македонија